STSW
Menu

Kontakt

Office manager:
Magdalena Grahl-Madsen
e-mail: m.grahl-madsen@stsw.pl

ul. Urzędnicza 26/1,
30-051 Kraków

tel.: (+48 12) 630 90 10
fax: (+48 12) 630 90 11

e-mail: biuro@stsw.pl

Office manager:
Magdalena Grahl-Madsen
e-mail: m.grahl-madsen@stsw.pl

Adres:

ul. Urzędnicza 26/1,
30-051 Kraków

tel.: (+48 12) 630 90 10
fax: (+48 12) 630 90 11

e-mail: biuro@stsw.pl

STSW Stoiński Świerczyński Zimnicka
adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska

ul. Urzędnicza 26/1
30-051 Kraków

NIP: 677-21-99-223
REGON: 356569454
Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000330558